مهاجرت های خانوادگی

اگر شما حداقل 18 سال سن ، شهروند  یا ساکن دائم کانادا بوده  یا به موجب قانون موسوم به Indian Act   هویت شما به عنوان یک هندی در کانادا ثبت شده باشد می توانید حامی افراد زیر باشید :

  • همسر، شریک زندگی یا فرزند وابسته شما
  • پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگتان
  • فرزند خوانده شما
  • خویشاوندان شما در برخی شرایط

مسئولیت اسپانسر:

اسپانسر باید قرارداد تعهدی را امضا کند.

تعهد به معنای قول دادن به حمایت مالی برای نیازهای اساسی همسر یا شریک زندگی و فرزندان تحت تکفل آنهاست.

طول تعهد

سال

همسر، شریک زندگی مشترک یا پارتنر

3 سال از روزی که همسر، شریک مشترک یا پارتنر شما مقیم دائم می شود

فرزند وابسته (یا فرزند تحت تکفل همسر، شریک زندگی مشترک یا پارتنر) بالای 22 سال سن

 3 سال از روزی که وابسته شما مقیم دائم می شود.

فرزند وابسته (یا فرزند تحت تکفل همسر، شریک زندگی مشترک یا پارتنر) زیر ۲۲ سال سن

10 سال یا تا زمانی که کودک 22 ساله شود، هر کدام که زودتر بیاید، از روزی که مقیم دائم می شود.

پدر و مادر، پدر بزرگ و مادربزرگ و وابستگان همراه آنها

20 سال از روزی که  به یک ساکن دائمی تبدیل می شود