درباره این برنامه موقت : شما می توانید تحت این پایلوت برای اقامت دائم اقدام کنید.

الزامات:

زبان مورد نیاز

حداقل الزامات معیار زبان کانادایی (CLB) یا (NCLC) سطح 4

سطح تحصیلات

دیپلم دبیرستانهای  کانادا، یا

تحصیلات بالاتر در یک کشور خارجی که توسط سازمان (ECA) ارزیابی شده باشد واز تاریخ ارزیابی مدارک کم تر از 5 سال گذشته باشد.

تمکن مالی

شما باید ثابت کنید که تمکن مالی کافی برای حمایت از خود و اعضای خانواده خود دارید، حتی اگر آنها با شما به کانادا نمی آیند.

این جدول ،تمکن مالی را در سال ۲۰۲۰ را نشان می دهد. هر سال تغییر می کند.

Number of family members1234567For each additional family member
Fund you need CAD12,960$16,135$19,836$24,083$27,315$30,806$34,299$3,492$

شما می توانید وب سایت IRCC را بررسی کنید تا آخرین اطلاعات را دریافت کنید

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/agri-food-pilot/proof-funds.html