انتقال درون شرکتی

سیاست انتقال درون شرکتی ، یک برنامه مهاجرت رسمی نیست. بلکه یک مجوز کار است که تحت برنامه کارگر خارجی موقت فدرال (TFWP) صادر می شود. برنامه انتقال درون شرکت برای سرمایه گذاران خارجی ،جالب بوده و برای خرید یک کسب و کار در کانادا و آمدن به کانادا برای اجازه کار خارجی موقت مناسب است

الزامات این برنامه :

  • متقاضی باید حداقل 1 سال در کشور خود یک تجارت فعال داشته باشد؛ کسب و کار در کانادا می تواند کسب و کار جدید یا فعال باشد؛ ساختار شرکت کانادایی دقیقا مانند شرکت اصلی بوده و افراد کلیدی شرکت ،مانند مدیران ، امکان دریافت اجازه کار در کانادا را دارند
  • حداقلی برای سرمایه‌‌گذاری در نظر گرفته نمی‌شود .در عین حال ما برای شروع فعالیت حدود 150000 دلار را پیشنهاد می کنیم تا نشان دهید که سرمایه کافی برای اداره تجارت خود را دارید.

افراد واجد شرایط برای درخواست مجوز کار ICT:

  • صاحب کسب و کار با حداقل 12 ماه مالکیت در 3 سال گذشته
  • مدیر یا مدیر ارشد با حداقل 12 ماه تجربه در شرکت در 3 سال گذشته
  • بخش های کلیدی با حداقل 12 ماه تجربه در شرکت در 3 سال گذشته

مزایای استفاده از برنامه ICT :

  • اجازه کار باز (open work permit) برای همسر و مجوز تحصیل برای فرزندان زیر 22 سال
  • دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی
  • اعتبار اجازه کار باز (open work permit):
  • یک سال برای کسب و کار جدید و 2 سال برای شرکت های تاسیس شده