خوداشتغالی ( Self Employed )

برنامه خوداشتغالی  به افراد اجازه می دهد تا به صورت اقامت  دائم به عنوان یک فرد خوداشتغال ، به کانادا مهاجرت کنند. اگر به این برنامه علاقه دارید، باید:

  • داشتن تجربه کار مرتبط با امور فرهنگی و هنری یا ورزشی
  • داشتن تمایل و توانایی در جهت کمک  به فعالیت تجاری ، در زمینه تجربیات فرهنگی یا ورزشی مربوطه در کانادا

معیارهای انتخاب

شما بر اساس موارد زیر ارزیابی خواهید شد:

  • تجربه
  • تحصیلات
  • سن
  • توانایی های زبانی
  • سازگاری
  • برخوردار بودن از شرایط معاینه پزشکی و  گواهی پلیس
  • دارا بودن وجوه تسویه حساب
  • داشتن حداقل امتیاز 35 از 100