Immigration-Refugees-Citize

درخواست وضعیت پناهندگی در داخل کانادا

یا درخواست پناهندگی  به IRCC  و ارسال ایمیل خود به

IRCC.RefugeeClaim-Demandedasile.IRCC@cic.gc.ca

 

اگر احساس می کنید با بازگشت به کشور خود یا کشوری که در آن زندگی می کنید، با یکی از خطرات زیر روبرو شوید ، ممکن است بتوانید به عنوان پناهنده در کانادا واجد شرایط باشید. برخی ازین خطرات عبارتند از

  • شکنجه
  •  به خطر افتادن جان
  • خطر برخورد یا مجازات ظالمانه و غیرعادی

 IRCCیک درخواست جدید پناهندگان آنلاین (eApp) را در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ راه اندازی کرد تا افرادی که در کانادا هستند و می خواهند برای  پناهندگی درخواست دهند،  این کار را به صورت آنلاین از طریق  eApp  جدید انجام دهند. به گزارش IRCC از طریق این بستر امن، افراد می توانند مدارک خود و بستگان خود را که در کانادا هستند ارسال کنند