فرم ارزیابی رایگان مهاجرت و ویزای موقت کانادا

33%
لطفاً مهارت خود را در زبان انگلیسی و / یا فرانسه تحت هر یک از چهار مهارت ذکر شده در زیر شرح دهید.
انگلیسی
فرانسوی
این سوال اختیاری است. ارزش خالص برای برخی از برنامه های مهاجرت در نظر گرفته شده است.
اطلاعات تماس خود را وارد کنید
شما ممکن است اطلاعات اضافی ارائه دهید که فکر می کنید به ارزیابی مهاجرت شما مربوط باشد.

بالا