چرا سرمایه گذاری کانادا

کانادا یکی از کشورهای عضو گروه جی 8 است. این گروه تقریبا 65% اقتصاد دنیا را در دست دارد. کانادا کشوری فعال در تحقیقات علمی و فناوری است و برای افرادی که ایده های جدید در فناوری دارند امکان اقامت دایم کانادا را فراهم کرده است. فساد اقتصادی در کانادا در سطح بسیار پایینی مطرح است. اقتصاد کانادا در سال های گذشته پیشرفت داشته است.

تفاوت سرمایه گذاری و کارافرینی

در روش کارافرینی شما پیشنهاد ایجاد یک بیزینش را به استان های که برنامه های کارافرینی را می پذیرند ارایه می دهید و در صورت داشتن شرایط به شما اجازه کار داده می شود تا ئارد کانادا شده و بیزینس خود را راه اندازی کنید. در صورت موفقیت و انجام مراحل مورد توافق می توانید تقاضای اقامت دایم کانادا دهید.

در روش سرمایه گذاری معمولا ابتدا با اقامت دایم وارد کانادا شده و سپس بیزینس خود را راه اندازی می کنید. البته این روش در بعضی استان ها تا اطلاع بعدی به حالت تعطیل در امده است.

ثبت بیزینس در کانادا

بشما می توانید یک شرکت را در یک استان ثبت کنید و به صورت فدرال. اگر محصول و یا کار شما نیاز به اجازه خاصی داشته باشد، ابتدا باید اجازه نامه های لازم را کسب کنید. برای مثال یک پزشک نمی تواند مطب داشته باشد بدون اینکه اجازه کار پزشکی دریافت کند. در ابتدا باید برای شرکت خود اسم درخواست کنید و در صورتی که اسم مشابه نباشد، شما می توانید از ان اسم انتخاب کنید. اگر ثبت شرکت در فدرال باشد، در هیچ استانی نمی توانند نام شرکت شما را استفاده کنند.

دانلود کنید

کاتالوگ

برای دانلود بروشور بر روی آیکن کلیک کنید

فرم ارزیابی

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت و ویزای موقت کانادا

بالا